ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ AFFILIATE MARKETING

Ένας από τους πιο επικερδής τρόπους για να βγάλει κάποιος χρήματα σήμερα από το Internet, είναι το λεγόμενο affiliate marketing. Τι είναι όμως το affiliate marketing?Ο όρος affiliate marketing περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στον διαφημιζόμενο (merchant ή advertiser) και στον affiliate (ή publisher ή εκδότη), κατά την οποία ο δεύτερος προωθεί επισκέπτες  στην ιστοσελίδα του πρώτου και πληρώνεται μόνο εφόσον οι επισκέπτες αυτοί πραγματοποιήσουν μία προσυμφωνημένη ενέργεια (πχ ολοκληρώσουν μια αγορά). ______________________________________________________________________________
ALPHA AIRLINES                        AFFILIATE ΔΙΚΤΥΟ                ΕΜΕΙΣ (ιστοσελίδα, blog, κλπ)
(διαφημιζόμενος         //////////     (μεσάζοντας                \\\\\\\\\\    (εκδότης
- δίνει προμήθεια )                      μεσολαβεί-ρυθμίζει)                -εισπράττει προμήθεια) 
____________________________________________________________________________


Ένα πολύ απλός τρόπος για να το περιγράψουμε είναι ο εξής:

Από τη μία πλευρά είναι πχ η Αεροπορική εταιρεία Aplha Airlines,
η οποία θέλει να προωθήσει-διαφημίσει μέσω internet τις προσφορές της σε αεροπορικά εισιτήρια με σκοπό βέβαια την πώληση αυτών.

Από την άλλη πλευρά είμαστε εμείς ή εσείς, οι οποίοι διαθέτουμε ένα μέσο προβολής στο διαδίκτυο πχ μια ιστοσελίδα, ένα ιστολόγιο (blog) ή ακόμα και μια σελίδα στο facebook που αριθμεί πολλούς φίλους.

Ο "διαφημιζόμενος" δηλ. η αεροπορική εταιρεία θέλει να προβάλει - διαφημίσει τα προϊόντα της στο internet μέσα από πολλές σελίδες ταυτόχρονα, τις δικές μας αλλά και άλλες και δεν είναι εύκολο να απευθύνεται στον κάθε ένα "εκδότη" που διαθέτει ιστότοπο στο διαδίκτυο ξεχωριστά.

Για αυτό υπάρχει ένας μεσάζοντας, ένας ενδιάμεσος κρίκος -το λεγόμενο affiliate δίκτυο- ο οποίος μεσολαβεί ανάμεσα στον διαφημιζόμενο (alpha airlines) και στον εκδότη (εμάς που έχουμε μια σελίδα στο ίντερνετ), ούτως ώστε ο διαφημιζόμενος να προωθήσει-διαφημίσει τα προϊόντα του στη δική μας σελίδα και φροντίζει ώστε εμείς με κάθε πώληση που τελικά θα προσφέρουμε στο διαφημιζόμενο μέσα από τη σελίδα μας να κερδίσουμε την προμήθειά μας για τον πελάτη-αγοραστή που του στείλαμε.

Ο συνδετικός αυτός κρίκος, το affiliate δίκτυο στο οποίο είμαστε γραμμένοι ως συνεργάτες τόσο εμείς-οι εκδότες όσο και οι διαφημιζόμενες εταιρείες, είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει για λογαριασμό μας το κλείσιμο των συμφωνιών με τους διαφημιζόμενους, το να προμηθεύσει εμάς-τους εκδότες με τα κατάλληλα εργαλεία για την προώθηση των διαφημιζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και να κάνει και την καταγραφή του από που (από ποιόν ιστότοπο - από ποιόν εκδότη) προέρχεται ο πελάτης που τελικά αγόρασε το προϊόν ώστε να του αποδώσει τη συμφωνημένη προμήθεια.

Έτσι, όταν κάποιος δικός μας επισκέπτης κάνει κλικ σε κάποια τέτοια διαφήμιση στη σελίδα μας, μεταφέρεται αυτόματα στη σελίδα του διαφημιζόμενου (πχ alpha airlines) και αν τελικά αγοράσει πχ οτιδήποτε από τη σελίδα του διαφημιζόμενου εμείς θα πάρουμε τη συμφωνημένη προμήθεια γιατί... το affiliate δίκτυο που μεσολαβεί ανάμεσά μας έχει τη δυνατότητα και καταγράφει πάντα τη σελίδα του εκδότη από την οποία προήλθε τελικά ο αγοραστής στη σελίδα του διαφημιζόμενου.

Βέβαια, θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι απαραίτητη ενέργεια για την απόδοση προμήθειας δεν είναι πάντοτε και μόνο η ολοκλήρωση μιας αγοράς. Ανάλογα με την κάθε διαφημιστική καμπάνια και τους επί μέρους όρους της μπορεί να κερδηθεί προμήθεια και από άλλες ενέργειες του επισκέπτη μας όπως πχ το απλό "κλικ" στη διαφήμιση προς τη σελίδα του διαφημιζόμενου ή ακόμα και η συμπλήρωση μια φόρμας εγγραφής κλπ.

Έχουμε, λοιπόν, του εξής όρους & ρόλους:

1. Εκδότης - Affiliate : Είμαστε εμείς που διαθέτουμε ένα οποιοδήποτε μέσο προβολής στο internet (μια ιστοσελίδα, ένα ιστολόγιο-blog, μια σελίδα στο facebook, λογαριασμό twitter κλπ)
Οποιοσδήποτε (ιδιώτης ή εταιρεία) διατηρεί ιστοσελίδα από την οποία έχει τη δυνατότητα να στέλνει επισκέπτες μέσω links (banners ή text links) στη σελίδα του διαφημιζόμενου, με σκοπό να πληρωθεί από το διαφημιζόμενο ένα προσυμφωνημένο ποσό ή προμήθεια εφόσον ο επισκέπτης που του στείλει πραγματοποιήσει την επιθυμητή ενέργεια (συνήθως αγορά). 

2. Διαφημιζόμενος : Η εταιρεία που θέλει να διαφημιστεί στον δικό μας ιστότοπο και η οποία μας πληρώνει προμήθεια για κάθε πελάτη που θα της στείλουμε και αγοράσει το προϊόν της ή πραγματοποιήσει οποιαδήποτε άλλη προσυμφωνημένη ενέργεια στην ιστοσελίδα της.

3. Affiliate Δίκτυο : Η εταιρεία που μεσολαβεί μεταξύ σε εμάς(τους εκδότες) και στους διαφημιζόμενους για να κλείσει για λογαριασμό μας τις συμφωνίες προώθησης-διαφήμισης καθορίζοντας τους ισχύοντες κάθε φορά όρους και η οποία αναλαμβάνει να μας προμηθεύσει με τα κατάλληλα "εργαλεία" για να προωθήσουμε τους διαφημιζόμενους στις σελίδες μας, αλλά και κάνει την καταγραφή του από πού προέρχεται ο κάθε πελάτης, ώστε να μας αποδώσει την προμήθειά μας.
Σημ.: Ο όρος affiliate link περιγράγει το link το οποίο περιλαμβάνει τον κώδικα που καταγράφει (κάνει track) τον χρήστη που προήλθε από κάποιον affiliate. Κάθε affiliate link περιέχει το μοναδικό affiliate ID που παίρνει ο affiliate κατά την εγγραφή που στο δίκτυο και καταγράφει πωλήσεις, αριθμό clicks κλπ, έτσι ώστε να αποδοθεί στον κάθε affiliate η προμήθεια που του αντιστοιχεί.